(28 อัตรา) สพม.เขต 19 จังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู

 11 ม.ค 2560    23,145 ครั้ง
(28 อัตรา) สพม.เขต 19 จังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา 5 อัตรา
3. ครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษา 1 อัตรา
4. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา
5. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน 2 อัตรา
6. ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา 4 อัตรา
7. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4อัตรา
8. ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
9. ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ 2 อัตรา
10. ครูผู้สอน วิชาเอกแนะแนว 2 อัตรา
11. ครูผู้สอน วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.042811464

=> ประกาศรับสมัคร <=