(13 อัตรา) สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และอัตราจ้าง

 6 ม.ค 2560    3,514 ครั้ง
(13 อัตรา) สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครงาน
พนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท
1. ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
3. ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
4. ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
5. ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
6. ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา
มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

ลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15,000 บาท
1. บุคลากรคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-4439-9322

=> ประกาศรับสมัคร <=