โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย

 11 ม.ค 2560    2,729 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)  ถนนติวานนท์   ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2560

=> ประกาศรับสมัคร <=