โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

 10 ม.ค 2560    3,423 ครั้ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง)
1. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  อัตรา
3. ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูธุรการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา)
2. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิการศึกษาภาคบังคับ)
3. คนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิการศึกษาภาคบังคับ)
4. นักการภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิการศึกษาภาคบังคับ)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=