โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 รับสมัครผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์

 3 ม.ค 2560    1,995 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 รับสมัครผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่งี่งานธุรการ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7731-5686

=> ประกาศรับสมัคร <=