โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา (ตราด) เปิดสอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษ 2 คน

 3 ม.ค 2560    1,666 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา (ตราด) เปิดสอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษ 2 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 2 คน
ราคากลาง 564,000 บาท ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน

กำหนดยื่นสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 สอบถามได้ที่โทร. 039-511052

=> ประกาศรับสมัคร <=