โรงเรียนสารวิทยา (กรุงเทพมหานคร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

 5 มี.ค 2560    28,273 ครั้ง
โรงเรียนสารวิทยา (กรุงเทพมหานคร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2560
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกแนะแนว 1อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสุขศึกษา 2อัตรา
3. ครูอัตราจ้างสาขาวิชาพลศึกษา 1อัตรา
4. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชานาฏศิลป์ 1อัตรา
ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ

 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารบุคคล โรงเรียนสารวิทยา ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 1-21เมษายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-940-1066,  02-579-3646
 
=> ประกาศรับสมัคร <=