โรงเรียนสาธิต (พิบูลบำเพ็ญ) รับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาตรี)

 8 ม.ค 2560    2,055 ครั้ง
โรงเรียนสาธิต (พิบูลบำเพ็ญ) รับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาตรี) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ (9429) 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อัตราเงินเดือน: ไม่ระบุ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3810-2210 หรือ 0-3810-2257 ต่อ 103

=> ประกาศรับสมัคร <=