โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

 8 ม.ค 2560    1,842 ครั้ง
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานของโรงเรียน
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์สาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาตะวันตก) 2 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีหลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ  หรือสาขาภาษาอังกฤษ โดยมีพื้นฐานระดับปริญญาตรีทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ   มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผลิต/ใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
อัตราเงินเดือน:  ปริญญาตรี 18,690 บาท และปริญญาโท  24,480 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ประสานมิตร.(ฝ่ายมัธยม) ได้ตั้งแต่วันที่ 9-30 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-649-5543

=>ประกาศรับสมัคร<=