โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์

 8 ม.ค 2560    3,282 ครั้ง
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานของโรงเรียน
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์สาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิตศาสตร์ หรือการสอนคณิตศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผลิต/ใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี  มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อัตราเงินเดือน:  ปริญญาตรี 18,690 บาท และปริญญาโท  24,480 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.ประสานมิตร.(ฝ่ายมัธยม) ได้ตั้งแต่วันที่ 9-19 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-649-5543

=>ประกาศรับสมัคร<=