โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) สาขาลำปาง รับสมัครครู 5 อัตรา

 18 ก.พ 2560    3,572 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) สาขาลำปาง รับสมัครครู 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นบุคลากร
1. ครู สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครู สาขาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. ครู สาขาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
4. ครู สาขานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
5. ครูต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขาลำปาง (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง) ได้ตั้งแต่วันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5422-5089

=> ประกาศรับสมัคร <=