โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 6 อัตรา

 7 มี.ค 2560    21,078 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. ครูผู้ช่วย สาขาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย สาขาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย สาขาดนตรี 1 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย สาขาพลศึกษา 1 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อัตราเงินเดือน 15,190 หรือ 16,230 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 ในเวลาราชการ โทร. 0-4400-9009 ต่อ 9521 หรือ 0-4425-6696

=> ประกาศรับสมัคร <=