โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

 10 ม.ค 2560    1,506 ครั้ง
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง: ครูสอนวิทยาศาสตร์ ดูแล EP/MEP และเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือฟิสิกส์ หรือชีววิทยา หรือเคมี
- มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
อัตราเงินเดือน: 11,680 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.039-511209 ต่อ 522