โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม (อุทัยธานี) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา

 11 ม.ค 2560    1,819 ครั้ง
โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม (อุทัยธานี) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-18 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
อัตราเงินเดือน: 7,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ตำบลเจ้าวัด  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 10-18 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ โทร.0-5698-4088

=> ประกาศรับสมัคร <=