โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเกษตร

 13 ม.ค 2560    1,438 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเกษตร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเกษตร 1 อัตรา
วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5361-7036-7

=> ประกาศรับสมัคร <=