โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครครู 9อัตรา

 28 ก.พ 2560    10,399 ครั้ง
 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครครู 9อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31มีนาคม 2560
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2อัตรา
2. ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3อัตรา
3. ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 4อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
- มีเกรดเฉลี่ย ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75หรือ ปริญญาไม่น้อยกว่า 3.00
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- มีผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ B1ขึ้นไป
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31มีนาคม 2560โทร.0-5537-8306ถึง 11
 
=>ประกาศรับสมัครงาน<=