โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา

 10 ม.ค 2560    3,548 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2560
 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
สอบคัดเลือก วันที่  24  มกราคม  2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  
 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารบุคคล อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ในระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร02 -429-3402 ต่อ 500  หรือ  02 - 811 -2384