โรงเรียนบ้านเยาะ จังหวัดยะลา รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษา 1 อัตรา

 18 ก.พ 2560    1,470 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเยาะ จังหวัดยะลา รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: วิทยากรอิสลามศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลามที่หน่วยงานของรัฐรับรองหรือ
วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวุฒิทางศาสนาอิสลามไม่ต่ำกว่าระดับซานาวีหรือเทียบเท่า

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ี่โรงเรียนบ้านเยาะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.073-201779

=> ประกาศรับสมัคร <=