โรงเรียนบ้านปากไพ จังหวัดตรัง รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา

 12 ม.ค 2560    3,853 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปากไพ จังหวัดตรัง รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 5,000 บาท
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา (หากมีประสบการณ์สอนด้านวิชาภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านปากไพ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=