โรงเรียนบ้านนาเลียง จังหวัดนครพนม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย

 8 ม.ค 2560    1,712 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาเลียง จังหวัดนครพนม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ
อัตราเงินเดือน: 8,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=