โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

 3 ม.ค 2560    851 ครั้ง
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย (มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสือรับรองสิทธิ)
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 โทร.077536854

=> ประกาศรับสมัคร <=