สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา

 18 ก.พ 2560    5,232 ครั้ง
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา
อัตราเงินเดือน: 13,160 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=