สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 10 อัตรา

 18 ก.พ 2560    5,365 ครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ทั่วไป) 1 อัตรา
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ไทยภูเขา) 9 อัตรา
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง


ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=