สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูกศน.ตำบล

 17 ม.ค 2560    2,388 ครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูกศน.ตำบล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
1. บุคคลทั่วไป ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
2. บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีวุฒิในข้อ 1 ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5351-1295 ต่อ 14

=> ประกาศรับสมัคร <=