สพม.เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา

 23 ก.พ 2560    15,029 ครั้ง
สพม.เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท
1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 อัตรา
3. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
4. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
5. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
6. ครูผู้สอน กลุ่มวิชคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
7. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
8. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา
9. ครูผู้สอน กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
10. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
11. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเคมี 1 อัตรา
12. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคหกรรม 1 อัตรา
13. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา
14. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิกฤต/ครูอังจ้าง) เงินเดือน 15,000 บาท
1. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
4. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  1 อัตรา
5. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
6. บุคลากรคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี เคมีหรือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
2. พี่เลี้ยงเด็กนักเรียนพักนอน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
3. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.02-5933530, 02-5933531

>>> ประกาศรับสมัคร <<<