สพม.เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 7 อัตรา

 30 ธ.ค 2559    2,308 ครั้ง
สพม.เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
3. ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
4. ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา
5. ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
6. ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 โทร.055-267235-6 ต่อ 15

=> ประกาศรับสมัคร <=