สพม.เขต 35 (ลำปาง) รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 อัตรา

 26 ก.พ 2560    3,694 ครั้ง
สพม.เขต 35 (ลำปาง) รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.  บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
- จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาด้านคณิตศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.054-350789 ต่อ 105

=> ประกาศรับสมัคร <=