สพม.เขต 35 (ลำปาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 9 อัตรา

 12 ม.ค 2560    2,194 ครั้ง
สพม.เขต 35 (ลำปาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
3.  ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 อัตรา
4. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
5. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
6. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ โทร.054-350789 ต่อ 105

=> ประกาศรับสมัคร <=