สพม.เขต 35 จังหวัดลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

 12 ม.ค 2560    3,952 ครั้ง
สพม.เขต 35 จังหวัดลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน
2. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
4. ธุรการโรงเรียน (ครูธุรการ) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา
5. พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2560 ว้นวันหยุดราชการ โทร.054-350789 ต่อ 105

=> ประกาศรับสมัคร <=