สพม.เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 36 อัตรา

 14 ก.พ 2560    4,982 ครั้ง
สพม.เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน ภาษาไทย 6 อัตรา
2. ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ 4 อัตรา
3. ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
4. ครูผู้สอน ภาษาจีน 2 อัตรา
5. ครูผู้สอน ภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา
6. ครูผู้สอน ภาษาเขมร 1 อัตรา
7. ครูผู้สอน สังคมศึกษา 5 อัตรา
8. ครูผู้สอน สุขศึกษา 1 อัตรา
9. ครูผู้สอน พลศึกษา 3 อัตรา
10. ครูผู้สอน ดนตรีศึกษา 1 อัตรา
11. ครูผู้สอน ดนตรีสากล 1 อัตรา
12. ครูผู้สอน นาฏศิลป์ 1 อัตรา
13. ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
14. ครูผู้สอน เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
15. ครูผู้สอน อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
16. ครูผู้สอน การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 อัตรา
17. ครูผู้สอน บรรณารักษ์ 1 อัตรา
18. ครูผู้สอน การเงินและการบัญชี 1 อัตราอัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=