สพม.เขต 31 นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 29 อัตรา

 30 ธ.ค 2559    6,699 ครั้ง
สพม.เขต 31 นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 29 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(1) โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางวิทยาศาสตร์
(2) โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กลุ่มวิชาเอกหรือทางคณิตศาสตร์
(3) โรงเรียนเทพาลัย กลุ่มวิชาเอกหรือทางคณิตศาสตร์
(4) โรงเรียนสีดาวิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางคณิตศาสตร์
(5) โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม กลุ่มวิชาเอกหรือทางคณิตศาสตร์
(6) โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม กลุ่มวิชาเอกหรือทางคณิตศาสตร์
(7) โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางคณิตศาสตร์
(8) โรงเรียนเสิงสาง กลุ่มวิชาเอกหรือทางวิทยาศาสตร์
(9) โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม กลุ่มวิชาเอกหรือทางวิทยาศาสตร์
(10) โรงเรียนขามสะแกแสง กลุ่มวิชาเอกหรือทางวิทยาศาสตร์
(11) โรงเรียนสีดาวิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางวิทยาศาสตร์
(12) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กลุ่มวิชาเอกหรือทางภาษาอังกฤษ
(13) โรงเรียนชุมพวงศึกษา กลุ่มวิชาเอกหรือทางภาษาอังกฤษ
(14) โรงเรียนบึงพะไล กลุ่มวิชาเอกหรือทางภาษาอังกฤษ
(15) โรงเรียนพุดซาพิทยาคม กลุ่มวิชาเอกหรือทางภาษาอังกฤษ
(16) โรงเรียนจักราชวิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางสังคมศึกษา
(17) โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางสังคมศึกษา
(18) โรงเรียนโนนสูงศรีธานี กลุ่มวิชาเอกหรือทางคหกรรมศาสตร์
(19) โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ กลุ่มวิชาเอกหรือทางคหกรรมศาสตร์
(20) โรงเรียนพิมายวิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางนาฏศิลป์
(21) โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 กลุ่มวิชาเอกหรือทางดนตรีศึกษา
(22) โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กลุ่มวิชาเอกหรือทางดนตรีไทย
(23) โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม กลุ่มวิชาเอกหรือทางภาษาไทย
(24) โรงเรียนพิมายวิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางเคมี
(25) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา   กลุ่มวิชาเอกหรือทางฟิสิกส์
(26) โรงเรียนสุรนารีวิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางพลศึกษา
(27) โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กลุ่มวิชาเอกหรือทางวิศวกรรมศาสตร์
(28) โรงเรียนจักราชวิทยา กลุ่มวิชาเอกหรือทางบรรณารักษ์
(29) โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา กลุ่มวิชาเอกหรือทางศิลปศึกษา
ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนที่มีอัตราว่าง ในกลุ่มวิชาเอกหรือทาง ที่ตนประสงค์จะสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=