สพม.เขต 26 มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

 14 ก.พ 2560    3,695 ครั้ง
สพม.เขต 26 มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
1. ครูผู้สอน สาขาวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน ดนตรีสากล1 อัตรา
3. ครูผู้สอน ภาษาจีน 1 อัตรา
4. ครูผู้สอน ฟิสิกส์ 1 อัตรา
5. ครูผู้สอน เคมี 1 อัตรา
6. ครูผู้สอน แนะแนว 1 อัตรา
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

ลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
2. ครูธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. ภารโรง 3 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เวันวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=