สพม.เขต 16 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 7 อัตรา

 11 ม.ค 2560    1,956 ครั้ง
สพม.เขต 16 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู
2. ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู
4. ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู
5. ครูผู้สอน วิชาเอกอิสลามศึกษา 3 อัตรา (ตำแหน่งรับเฉพาะวิทยาการอิสลาม รายชั่วโมง ที่อยู่ในสถานศึกษาของรัฐ ในเขตพื้น 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.08-8788-2474

=> ประกาศรับสมัคร <=