สพม.เขต 16 จังหวัดสงขลา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

 11 ม.ค 2560    3,193 ครั้ง
สพม.เขต 16 จังหวัดสงขลา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี + มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง)
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี + มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง)
3. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี + มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง)
4. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี + มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง)
5. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี + มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง)
6. ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
7. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี + มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง)
8. ครูธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
9. ธุรการประจำเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ปวส.หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา)
10. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิม.6,ปวช. ปวส.ทุกสาขา)
11. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิม.3)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.08-8788-2474

=> ประกาศรับสมัคร <=