สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ 33 อัตรา

 11 ม.ค 2560    20,775 ครั้ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ 33 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 อัตรา
2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
3. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
4. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
5. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
**วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัคร มีใบประกอบหรือใบอนุญาติปฏิบัติการสอน**

ครูอัตราจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือน 15,000 บาท
1. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
4. บุคลากรคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
**วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัคร มีใบประกอบหรือใบอนุญาติปฏิบัติการสอน**

ลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มสนับสนุน)
1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า)
2. ครูธุรการ 8 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
3. ภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิป.6 หรือเทียบเท่า)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษอุบลราชธานี เขต 5 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=