สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 14 อัตรา

 16 ก.พ 2560    5,761 ครั้ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
พนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท *มีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฎิบัติการสอน
1. ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย 3 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ 3 อัตรา
3. ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
4. ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

สายสนับสนุน
1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (วุฒิม.6 หรือสูงกว่า)
2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ปวช.หรือสูงกว่า ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษอุบลราชธานี เขต 1 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเก่า ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ