สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

 17 ม.ค 2560    8,961 ครั้ง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- กรณีผู้ได้วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นๆ โดยไม่ได้จบสาขาด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงต้องมีรายวิชาที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการจัดการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
- กรณีผู้ได้วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นๆ โดยไม่ได้จบสาขาด้านคณิตศาสตร์โดยตรงต้องมีรายวิชาที่เรียนในสาขาคณิตศาสตร์เพียงพอต่อการจัดการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีป

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.035-515963-5 ต่อ 18

=> ประกาศรับสมัคร <=