สพป.สระแก้ว เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

 13 ม.ค 2560    1,455 ครั้ง
สพป.สระแก้ว เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง  6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. นักการภารโรง จำนวน 5 อัตรา
ได้รับวุฒิการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 23-29 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=