สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดรับสมัครบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

 16 ม.ค 2560    1,865 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดรับสมัครบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
1. มีวุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงใบประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=