สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 27 ก.พ 2560    6,842 ครั้ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2560
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักการภารโรง 1อัตรา เงินเดือน 9,000บาท
- เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1อัตรา เงินเดือน 9,000บาท
- เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. บุคลากรวิทยาศาสตร์ 1อัตรา เงินเดือน: 15,000บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท สาขาเคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
4. บุคลากรคณิตศาสตร์ 1อัตรา เงินเดือน: 15,000บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, ครุศาสตร์ วิชาเอก/โท ฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, หรือการบัญชี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
=> ประกาศรับสมัคร <=