สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 อัตรา

 11 ม.ค 2560    2,538 ครั้ง
สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. บุคลากรวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัคร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
2. ครูวิกฤติ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัคร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
3. ครูวิกฤติ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัคร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
4. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=>ประกาศรับสมัคร<=