สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง และภารโรง รวม 8 อัตรา

 4 ม.ค 2560    3,652 ครั้ง
สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง และภารโรง รวม 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.  ครูรายเดือน โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตฯ เงินเดือน 15,000 บาท
1.1. วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา

- ปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
1.2. วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
- ปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
2.  บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ เงินเดือน 15,000 บาท
2.1. บุคลากรวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2.2. บุคลากรคณิตศาสตร์ 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
3.  นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียนฯ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- วุฒิม.6 ขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3433-1608

=> ประกาศรับสมัคร <=