สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 24 อัตรา

 21 ก.พ 2560    14,858 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.  ครูผู้สอน กลุ่มวิชา ภาษาไทย 3 อัตรา
2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชา วิทยาการจัดการ 1 อัตรา
 3. ครูผู้สอน กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
4.  ครูผู้สอน กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
5.  ครูผู้สอน กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
6.  ครูผู้สอน กลุ่มวิชา ประถมศึกษา 1 อัตรา
7.  ครูผู้สอน กลุ่มวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
 8.  ครูผู้สอน กลุ่มวิชา ปฐมวัย 3 อัตรา
9.  ครูผู้สอน กลุ่มวิชา คหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
10.  ครูผู้สอน กลุ่มวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1 อัตรา
11. ครูพี่เลี้ยงฯ 1 อัตรา (วุฒิปวช./ปวท./ปวส. หรือม.6)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  (ชุมแพ) ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2560

=> ประกาศรับสมัคร <=