สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครครูธุรการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

 8 ม.ค 2560    6,563 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครครูธุรการ,ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูธุรการ 2 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา) เงินเดือน 15,000 บาท
2. บุคลากรวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. บุคลากรคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
4. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิม.6)
5. นักการภารโรง 5 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิการศึกษาภาษาบังคับ)


ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  (บ้านไผ่) ในระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560 โทร.0-4327-4036

=> ประกาศรับสมัคร <=