ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร รับสมัครนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 3 อัตรา

 16 ก.พ 2560    2,849 ครั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร รับสมัครนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์รับสมัครบุคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  จำนวน 3 อัตราค่ะ  เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรศาสตร์ ประมง วิศวกรรมฯลฯ  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3245-2122

=>ประกาศรับสมัคร<=