วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ รับสมัครอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 5 ม.ค 2560    2,995 ครั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
 
รายละเอียด :
1.อาจารย์ประจำสอนวิชาภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. วุฒิปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถสอนได้ทั้งในระดับ ปวช - ปวส
3. มีความรับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดีและมีความขยันอดทน
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีหรือไม่มีก็ได้
6. หากมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี)
7. เงินเดือนตามตกลงกับทางวิทยาลัย
กรุณาเข้ามากรอกใบสมัครที่วิทยาลัยหรือติดต่อสอบถาม 089-7417734 อ.รัฐพล เทียนงาม (อ.สาขาสามัญสัมพันธ์)
รับสมัครถึง 31 มกราคม 2560