วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาภาษาไทย

 8 ม.ค 2560    1,305 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
1.  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาไทยและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/ภาษาไทยและการสื่อสาร/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=