วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล (นครปฐม) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

 8 ม.ค 2560    7,068 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล (นครปฐม) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ล่ามภาษามือหรือผู้ช่วยสอนภาษามือ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ครูผุ้สอนหรือผู้ช่วยครูผู้สอน(พิการทางการได้ยิน) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
5. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3430-0165

=> ประกาศรับสมัคร <=