วษท.ฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

 17 ม.ค 2560    1,644 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่  30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 104 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัย การวัดและประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติ สถิตประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่  30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=