ม.ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 4 อัตรา

 18 ก.พ 2560    3,634 ครั้ง
ม.ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1.นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
3. วิศวกรโยธา 1 อัตรา (วศ.บ.วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบ)
4. วิศวกร 1 อัตรา (จบปวส.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และต้องจบ ปริญญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

=> ประกาศรับสมัคร <=